جستجوی هتل
از تاریخ
به مدت

استاد دانشگاه: میراث طبیعی و گردشگری در توسعه سرزمین موثر است

تهران - ایرنا - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: میراث طبیعی و گردشگری حامل هویت، نشانگر تاریخ ویژه یک سرزمین و موثر در همبستگی است و می تواند در توسعه سرزمین موثر باشد.
استاد دانشگاه: میراث طبیعی و گردشگری در توسعه سرزمین موثر است
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، عبدالرضا رکن الدین افتخاری این مطلب را در ششمین نشست تخصصی گروه میراث طبیعی «میراث طبیعی و گردشگری» مطرح کرد.
وی با بیان اینکه در رهیافت قالب امروز، نهادهای علمی و اجرایی جهان، با رهیافت میان رشته ای و فرارشته ای میراث را جزیی از توسعه پایدار فضایی قلمداد می کنند، به توضیح سه رهیافت موجود در زمینه نسبت میراث با توسعه پایدار فضایی پرداخت.
به گفته افتخاری، در رهیافت نخست میراث و توسعه پایدار فضایی هر کدام مقوله های جداگانه ای هستند و به صورت تک رشته ای به آنها توجه می شود؛ همانطور در ایران رویکرد غالب چنین است.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: در رهیافت دوم آنها را دو مقوله مستقل می دانند اما تعامل انها را می پذیرند که این رهیافت تاحدودی وارد ایران شده است اما طرفدارانش در اقلیت هستند.
وی درباره رهیافت سوم که هنوز وارد فضای سیاستگذاری کشور نشده و فقط در محافل دانشگاهی مورد توجه است، گفت: در این رهیافت میراث و توسعه پایدار فضایی هر دو بین رشته ای و فرارشته ای هستند که این رهیافت مورد توجه من است.
افتخاری، میراث را دارای سه سازه اصلی، مکان، منظر و هویت دانست که نشانگر حافظه و شخصیت ملی یک سرزمین است و با این تعریف، میراث جزیی از توسعه پایدار فضایی خواهد بود. 
وی در ادامه به بررسی مدل مفهومی در این زمینه پرداخت و با اشاره به هویت منظر، مکان، میراث فرهنگی، بعد اجتماعی، توسعه پایدار فضایی در این مدل گفت: توسعه پایدار فضایی، فرایند اشکال کیفیت تغییر جریان ها و کنش های فعالیت ها، سازمان ها، مکان های زیست و ارتباط بین آنها است. 
افتخاری ارتباطات با محیط و اجتماعات محلی، برخورداری از ارزش های فرهنگی، منبع فرهنگی و طبیعی را از ویژگی های توسعه پایدار فضایی دانست و بر لزوم سرمایه گذاری در دانش توسعه پایدار فضایی و میراث به صورت توامان تاکید کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در تعریف توسعه پایدار فضایی گفت: توسعه پایدار فضایی شامل جغرافیا (فضا و مکان)، خود فضا(کنش ها و جریان ها)، منظر (بروز حافظه و شخصیت ملی در یک واحد توسعه) و هویت (نماد منش فرهنگی و معنوی و تعامل در توسعه فضایی) است.
وی همچنین میراث را ترکیبی از سه واژه منظر، مکان و هویت دانست و مکان را نقطه ای روی جهان تعریف کرد که محلی شده و دارای هویت خاص خود است.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، فضا را جریان و کنش های میراثی دانست و گفت: در توضیح فضا باید به لوکیشن، جریان ها (کنشگری)، فضایی که شامل جریان مردم است، جهان اندیشه ها و جریان سازمان ها (اعم از عینی و ذهنی)، ساختار اداری، مقررات و غیره توجه کرد.
افتخاری میراث را برایند جریان ها و کنش های فضایی دانست و افزود: میراث یک ذخیره و اندوخته، یک تاریخ، سنت و در نهایت کیفیت یک مکان و کشور را نشان می دهد. 
وی با تاکید بر چندمفهومی بودن میراث گفت: میراث حامل هویت، نشانگر تاریخ ویژه یک سرزمین، ملاک معیار فرهنگی و سیاسی، موثر در همبستگی اجتماعی و نیز جلوه موفقیت هنرمندانه است بنابراین میراث می تواند در توسعه سرزمین موثر باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس میراث را علم و هنر و یک دارایی و یک محصول دانست و تاکید کرد: میراث پدیده ای چند کارکردی است.
وی در طبقه بندی میراث از منظر طبیعی، منظر مصنوعی، منظر کاری، مردم منظر، فن منظر نام برد.
افتخاری با اشاره به وجود تاریخ، جامعه، فرهنگ، محیط و طبیعت در میراث گفت: تاریخ، جامعه شناسی و جغرافیا پایه ها و سازه اصلی میراث هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر لزوم توجه به منظر جغرافیایی میراث افزود: میراث یک چرخه و دارای ارزش است که باید آن را حفظ کرد تا مردم از آن لذت ببرند بنابراین به جنبه فراغتی میراث هم باید توجه کرد چرا که امروز این بعد به عنوان یک نیاز از دیدگاه نیازهای توسعه ای مورد تاکید قرار می گیرد و شادی و لذت یکی از نیازهایی است که میراث می تواند آن را به ارمغان بیاورد.
وی با بیان این نکته که میراث شکل دهنده کنش های منظر است، در توضیح منظر به «برایند حس مکان»، «مکان میراثی درک شده توسط مردم»، «آثار طبیعی و جلوه های طبیعی انسانی»، «بازتاب کننده ذوق و سلایق، ارزش و آمال یک ملت» و «تجلی گاه هویت مکان» اشاره کرد.
افتخاری، منظر را دارای فرم، معنی و کارکرد دانست و افزود: منظر به مثابه حافظه و شخصیت ملی است چرا که یک واقعیت زیست محیطی، انسانی، قانونی، انسانی و یک عرصه و یک سند یا متن است. 
افتخاری به مقوله هویت پرداخت و در توضیح هویت به 'شباهت و یکسانی'، 'تمایز'، 'ویژه و خاص بودن'، 'نشان مادی، زیستی، فرهنگی و روانی' اشاره کرد.
وی زمان، مکان، ادراک، کنش های انسانی و طبیعی، فرهنگ مادی و معنوی، ارزشگذاری یک ملت را از عوامل موثر در شکل گیری هویت دانست. 
به گفته افتخاری، هویت نوعی ارزشگذاری با اندوخته های ذهنی، تصویری معنوی و مادی و نوعی تعلق و هنجار ارزش است.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه میراث می تواند زمینه ساز توسعه فضایی باشد، در توضیح کاربست میراث در جریان توسعه فضایی ملی به 'تاثیر روی رفتارهای توسعه ای'، 'ترسیم اصول اخلاقی' و 'توجه به نقش و ارتباطات' اشاره کرد.
افتخاری افزود: باور ملی به محصول فرهنگی بودن میراث دو تغییر را در سیاست های اقتصادی به دنبال خواهد داشت که شامل تغییر در ماهیت محصول میراث (از مصرف خاص به مصرف عام) و تغییر در فرایند تصمیم گیری (از سازمان دولتی به بنگاه اجتماعی - اقتصادی) می شود.
وی تاکید کرد: میراث به عنوان تولید کننده دانش فضایی شهروندان باید مورد توجه قرار گیرد تا هویت ملی ، تنوع و سرزندگی ملی را فراهم کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: میراث با احیای هویت ملی، منش فرهنگی و معنوی، پاسداشت از این میراث ها را تقویت کرده و دیپلماسی را از طریق تبادل و تعامل فرهنگ و هنر، کرامت طلبی انسان در گسترده جهان نهادینه می کند.

وی همچنین بر لزوم تسهیل و تشویق گفت وگو میان طرفداران محیط زیست و متولین میراثی درباره اهمیت و شکنندگی مکان های میراث، مجموعه ها و فرهنگ های زنده برای دستیابی به آینده ای پایدار برای آنها تاکید کرد.

 http://www.irna.ir/fa/News/

ورود به سفرهای طلایی
نام کاربری (ایمیل) و رمز عبور خود را وارد نمایید
فراموشی رمز عبور
ثبت نام
newsletter
سفرهای طلایی بهره‌مندی تا ۷۰٪ تخفیف، با عضویت در خبرنامه سفرهای طلایی

 سامانه رزرو هتل سفرهای طلایی، به شما این امکان را می‌دهد تا از بهترین قیمت هتل‌ها در سطح ایران، در کوتاه‌ترین زمان مطلع شوید.


برای اطلاع از بهترین تخفیف‌های هتل‌های ایران ایمیل و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید. 

ممنونم، بعدا عضو می‌شوم